Het laatste nieuws over de wetgeving

20 mei 2014
BRUSSEL: De implementatie van de nieuwe F-gassen verordening is gisteren officieel wetgeving geworden door publicatie ervan in het Publicatieblad van de EU.

Lees het nieuwsbericht.

14 april 2014
LUXEMBURG: De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft op 14 april ingestemd met de herziening van de F-gaswetgeving. De nieuwe F-gas wetgeving zal per 1 januari 2015 in werking treden. De verordening zal in de komende weken gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de EU.  

Link naar het volledige bericht (engelstalig): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/142190.pdf

3 februari 2014
BRUSSEL: De voorgestelde herziening van de F - gas wetgeving is vanmorgen goedgekeurd door de Milieucommissie van het Europees Parlement. De herziening werd met 46 stemmen voor, een stem tegen en drie onthoudingen met grote meerderheid aangenomen. De voorgestelde wetgeving wordt nu voor stemming voorgelegd aan het Europees Parlement. De stemming zal naar verwachting op 11 maart plaatsvinden. 

Link naar het volledige bericht (engelstalig): http://www.coolingpost.com/world-news/f-gas-revision-passes-environment-vote/

24 december 2013
Verdere details akkoord herziening F-gassen verordening onthuld
http://www.koudeenluchtbehandeling.nl/products/advies-koeltechniek/f-gassenovereenkomst-verdere-details-onthuld-46761

18 december 2013
Informeel akkoord herziening F-gassen verordening
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stoffen/menu-0/nieuws/herziening/

Persbericht counsel of European Union (PDF; Engels)

Persbericht European Commission (PFD; Engels)