WET & REGELGEVING

Voorlopige wetsvoorstel herziening F-gas wetgeving; december 2013
http://www.coolingpost.com/features/f-gas-the-full-draft-agreement/

Oorspronkelijke Europese verordening  betreffende ozonlaag afbrekende stoffen; juni 2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:NL:PDF

Vervanger van de Europese verordening 2037/2000.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:244:0001:0023:NL:PDF

Europese F-gassen verordening uit 2006.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:NL:PDF

Definitieve tekst F-gas wetgeving (NED); mei 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EN

NEDERLANDSE OVERHEID

F-gassen regelgeving en ozonregelgeving
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/f-gassenverordening

De kennisbank van de overheid met daarin informatie over milieuregelgeving. InfoMil heeft een specifiek gedeelte voor koudemiddelen.
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stoffen/ozon-fgassen

ACHTERGRONDEN

Aantasting ozonlaag
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0173-Aantasting-van-de-ozonlaag%3A-de-oorzaken-en-effecten.html?i=32-84

Wikipedia over het gat in de ozonlaag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozongat

NASA video over ‘Exploring Ozon’