Meer over synthetische koudemiddelen

Op 16 december 2013 hebben de EU lidstaten een informeel akkoord gesloten over een aanscherping van de F-gassen wetgeving. 

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de hoofdpunten uit de nieuwe F-gas wetgeving

Wat zijn de hoofdpunten uit de nieuwe F-gas wetgeving

 1. Een beperking van de productie van HFK’s
  De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde van de door hun gerapporteerde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht tussen 2009 en 2012. Het quoteringsschema is als volgt:

  vanaf 2015:  100%
  2016-2017:   93%
  2018-2020:   63%
  2021-2023:   45%
  2024-2026:   31%
  2027-2029:   24%
  vanaf 2030:  21%

 2. Verbod op de productie van bepaalde groepen koudemiddelen
  Per 1 januari 2020 geldt een verbod voor de nieuwbouw van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507. Per 1 januari 2022 geldt een verbod op nieuwbouw van commerciële installaties gevuld met een HFK met een GWP > 150.

 3. Verbod op het bijvullen van bepaalde groepen koudemiddelen
  Verbod op het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500. Het betreft hier onder andere de veel toegepaste koudemiddelen R404A en R507. Bijvullen is tot 1 januari 2030 dan alleen nog toegestaan met geregenereerd / gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

  Het bijvul verbod is niet van toepassing op installaties
  • Met een koelmiddelinhoud van/tot 40ton CO2 equivalent. Dit is ongeveer 10kg aan R507 of R404A koudemiddel.
  • die worden ingezet voor militaire doeleinden
  • voor vriestoepassingen met een temperatuur lager dan -50° C.
FAQ uit/inklappen

Wanneer treedt de nieuwe verordening in werking?

De nieuwe verordening treedt per 1 januari 2015 in werking en is dan in alle 28 Europese lidstaten van kracht.

FAQ uit/inklappen

Wat is GWP

GWP is een Engelse afkorting en staat voor Global Warming Potential. Vrij vertaald de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikas effect. De GWP waarde van een broeikasgas is een maat voor de relatieve hoeveelheid uitgaande infrarode straling die een broeikasgas kan absorberen. Dit opwarmingsefffect, geïntegreerd over een bepaalde tijd per massaeenheid  wordt gerelateerd aan het opwarmingseffect van CO2. De GWP waarde wordt daarom uitgedrukt in kg CO2 equivalenten per kg koudemiddel. De GWP in de F-gassen verordening is berekend over een periode van 100jaar volgens het 4e IPCC rapport.

FAQ uit/inklappen

Welke GWP waarde behoort bij welk koudemiddel?