OPLOSSINGEN VOOR INSTALLATIES MET R401A, R402A en R408

De koudemiddelen R401A, R402A en R408 zijn mengsels en bevatten naast HFK’s ook R22. Daarmee vallen deze mengsels onder het gebruiksverbod dat per 1 januari in werking treedt. Klik hier voor meer informatie over de uitfasering van R22.

Omdat de mengels ook HFK’s bevatten, vallen de koudemiddelen eveneens onder de nieuwe F-gassen verordening. Voor deze mengels wordt de frequentie van het uitvoeren van inspecties per 1 januari 2015 aangepast. Voor meer informatie over de nieuwe F-gas wetgeving klik hier