F-gas Tool Disclaimer

De door Cofely Refrigeration op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, bindend advies of dienst.

Cofely Refrigeration

Cofely Refrigeration is een handelsnaam van Cofely Refrigeration BV en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27090472.

Inhoud

De informatie die door Cofely Refrigeration wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cofely Refrigeration kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Cofely Refrigeration en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Cofely Refrigeration aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Cofely Refrigeration zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Cofely.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Cofely Refrigeration omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

  1. Informatie die door de bezoeker verstrekt wordt
    Cofely Refrigeration kan de informatie die door de bezoeker verstrekt wordt gebruiken voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst of informatie waarvan Cofely Refrigeration denkt dat het kan bijdragen aan een verbetering van de koudetechnische installatie en/of dienstverlening.
  2. Informatie verstrekken aan derden
    Informatie die door de bezoeker aan Cofely Refrigeration is verstrekt wordt niet aan derden doorgegeven