Peter van Dorsser investeert in innovatieve koudetechniek

Het akkerbouwbedrijf van Peter van Dorsser ligt ten westen van Swifterbant en reikt bijna tot de Markermeerdijk. De lichte grond is geschikt voor veel soorten gewassen, maar bij telen alleen blijft het niet bij de akkerbouwer. Sinds een paar jaar heeft hij een indrukwekkende bewaarplaats met mechanische koeling, met daarin de nieuwste koudetechniek.

Lees hier het gehele artikel.

(Verschenen in Plattelands Post van november 2013)