Climate Summit G7

19 June 2014

BRUSSEL: Bij de G7-top hebben de leiders afgesproken aan te dringen op een geleidelijke reductie van HFK's en overheidsopdrachten voor HFK-alternatieven te stimuleren.

In reactie op de roep om concrete actie bij de Klimaattop in september om emissies te reduceren, pleitten de G7-leiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS voor stimulering van het gebruik van hernieuwbare energie, kernenergie en de afvang en opslag van CO2.

De deelnemers aan de top zijn overeengekomen dat er dringend concrete actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken en de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C boven het niveau van voor de opkomst van de industrie.

De groep riep ook op tot een nieuwe, wettelijk bindende overeenkomst. “Wij spreken onze sterke intentie uit om in 2015 een wereldwijde overeenkomst te sluiten – een nieuw protocol, ander wettelijk instrument of een bindend akkoord krachtens het verdrag dat op alle partijen van toepassing is – die ambitieus en inclusief is en die de veranderende mondiale omstandigheden weerspiegelt”, zo is te lezen in een slotverklaring.

De G7-leiders pleitten tevens voor samenwerking om de geleidelijke reductie van HFK's onder het Protocol van Montreal te stimuleren. “We zullen ook doorgaan met het ondernemen van actie om de snelle inzet van klimaatvriendelijke en veilige alternatieven in de airconditioning van motorvoertuigen te bevorderen en we zullen overheidsopdrachten voor klimaatvriendelijke HFK-alternatieven stimuleren”, aldus de leiders.

Voor het originele bericht zie: http://www.coolingpost.com/world-news/g7-backs-hfc-alternatives/