De laatste dagen voor het einde R22

16 December 2014

Vanaf 1 januari 2015 mag het koudemiddel R22 niet meer gebruik worden om uw koelinstallatie (bij) te vullen. Ook koudemiddelen waarin R22 is gemengd, zijn dan verboden. Toch mag uw koelinstallatie na 1 januari 2015 nog draaien op R22. Maar mag deze nog gerepareerd worden na deze datum? Alle antwoorden staan in dit artikel.

Waarom uw R22 installatie mag blijven draaien
Volgens de Europese wetgeving (verordening Ozonlaagafbrekende stoffen – EG 1005/2009) is R22 koudemiddel in uw koelinstallatie niet verboden. Daarom mag uw installatie ook na 1 januari 2015 blijven draaien.

Mag een R22 installatie gerepareerd worden?
Het is toegestaan om uw R22 koelinstallatie te repareren en componenten te vervangen. Voorwaarde is wel dat het R22 koudemiddel in de installatie aanwezig blijft. De wettelijke inspecties blijven eveneens verplicht.

Wat niet is toegestaan, is het tijdelijk afpompen van het koudemiddel R22. Reparaties waarbij het afpompen van R22 noodzakelijk is, kunnen niet meer worden uitgevoerd. Ook is het bijvullen van uw installatie met R22 koudemiddel na 1 januari 2015 verboden. Uw installatie kan hierdoor mogelijk niet meer in bedrijf na een storing.

Wat kunt u doen als reparatie van uw R22 installatie niet meer mogelijk is? Grofweg zijn er twee mogelijkheden als reparatie van uw koelinstallatie niet meer mogelijk is vanwege het verbod op R22 en aanverwante koudemiddelen.

Drop-in
Bij een drop-in wordt R22 afgepompt en vervangen door een alternatief koudemiddel of wordt er bijgevuld met een alternatief koudemiddel. Mogelijk verliest u hierdoor koelcapaciteit, stijgt uw energieverbruik en vermindert de levensduur van uw koelinstallatie. Vanwege deze nadelen is een drop-in minder geschikt als blijvende oplossing.

Vervanging
Het vervangen van R22 door natuurlijke koudemiddelen in uw koelinstallatie is een duurzame oplossing. Bijvoorbeeld CO2, propaan of ammoniak. Koelinstallaties met deze koudemiddelen gebruiken tot wel 40 procent minder energie. Daarnaast kunt u als ondernemer profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen. Steeds meer ondernemers zijn inmiddels overgestapt op natuurlijke koudemiddelen voor hun koelinstallaties.

Hoe streng is het toezicht op deze wetgeving?
De overheid kan u bezoeken voor een inspectie van uw R22 koelinstallatie. Deze inspecties vinden nu al plaats en zullen ook volgend jaar worden uitgevoerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt toezicht op de naleving van de wetgeving. De IL&T heeft reeds bedrijven met R22 koelinstallaties bezocht om te controleren of de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles worden nageleefd. Na 1 januari zal de IL&T eveneens gaan controleren op het bij- en navullen van R22 installaties. Volgens de wet bent u verplicht uw medewerking te verlenen aan inspecties van de IL&T.