Dreigende schaarste koudemiddelen R507 en R404A?

26 May 2014

Er zou een tekort kunnen ontstaan aan de synthetische koudemiddelen R507 en R404A. Dit als gevolg van het beleid dat de Europese overheid voert om deze middelen uit te faseren. Per 1 januari 2030 is het bijvullen van een koelinstallatie gevuld met deze koudemiddelen verboden. 

Cofely Refrigeration verwacht echter dat er binnen nu en enkele jaren al een tekort zou  kunnen ontstaan aan de veel toegepaste koudemiddelen R507 en R404A. Met ingang van 2015 krijgen producenten en importeurs van deze koudemiddelen namelijk al te maken met Europese productiequota. Wij voorzien binnen 2 jaar dan ook de eerste problemen met de beschikbaarheid van R507 en R404A. 

De behoefte aan R507 en R404A koudemiddel stijgt nog altijd. Nog steeds worden door marktpartijen nieuwe R507 en R404A installaties gebouwd. Daarnaast zal R507 en R404A nodig zijn voor servicedoeleinden, zoals het bijvullen in geval van een lekkage. De vraag naar de koudemiddelen zal dus toenemen terwijl het aanbod, door de nieuwe Europese wetgeving, snel daalt. Met hoge prijzen als logisch gevolg.
Volgens Erik Hoogendoorn, Manager Process & Technology, moet het uitfaseren van bijvoorbeeld een R22 installatie geen ‘infaseren’ van R507 en R404A koudemiddelen worden: "Wij zullen onze klanten geen van voornoemde koudemiddelen adviseren."
Klanten die voor een investeringsbeslissing staan adviseren wij daarom een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende alternatieven. Europa is er sterk op gericht om weg te bewegen van synthetische koudemiddelen naar duurzame, natuurlijke alternatieve koudemiddelen, zoals ammoniak en CO2. 

Fiscale regelingen en lokale subsidiemogelijkheden stimuleren het gebruik van een installatie op natuurlijke koudemiddelen. De stap naar zo’n duurzame koelinstallatie levert u bovendien een kostenbesparing op dankzij een gunstiger energieverbruik. En in bepaalde gevallen denken we zelfs mee over mogelijkheden om deze verduurzaming te financieren.