Europa legt verbruik F-gassen aan banden

26 May 2014

De kogel is door de kerk. Nieuwe Europese regelgeving om de voor het milieu zeer schadelijke F-gassen verder terug te dringen, is half april door de Europese ministers goedgekeurd. 

Door de nieuwe wetgeving moeten F-gassenemissies in 2030 tot tweederde van het huidige niveau zijn teruggebracht. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is een van de architecten van het plan. Hij noemt de wet nodig omdat één molecuul F-gas 20.000 keer zoveel effect kan hebben op klimaatverandering als CO2. 

Met de nieuwe wetgeving geeft Europa een duidelijk signaal af in de richting van verduurzaming. Duurzame alternatieven voor de synthetische koudemiddelen zijn al voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan CO2 en ammoniak als mogelijke natuurlijke koudemiddelen. Hoewel een investering in een nieuwe koelinstallatie niet altijd gelegen komt, biedt deze ontwikkeling ook kansen voor u als ondernemer.

Want terwijl de initiële investering in een duurzame koelinstallatie vaak hoger ligt, kan de terugverdientijd ten opzichte van een installatie met synthetische koudemiddelen vaak veel korter zijn. Zo kent Cofely voorbeelden van een terugverdientijd van een duurzame installatie van 1,5 jaar. Wanneer u nu besluit over te stappen op duurzame koeling kunt u gebruikmaken van enkele interessante fiscale regelingen. Verder dalen de operationele kosten door een lager energieverbruik. 

In sommige sectoren, zoals de aardappelindustrie, is het dankzij de inzet van een duurzame mechanische koelinstallatie mogelijk om producten langer te bewaren zonder kwaliteitsverlies. De opbrengsten kunnen hierdoor dus worden vergroot. Bij een investeringsbeslissing is het dan ook van belang om niet alleen de initiële investering als uitgangspunt te nemen, maar de totale kosten en opbrengsten gedurende de gehele periode dat een koelinstallatie wordt gebruikt mee te nemen in deze beslissing.  

Lees hier het officiële wetsvoorstel.