Wereldwijde uitfasering van HFK’s stap dichterbij

16 December 2014

In hun strijd om het wereldwijde broeikaseffect terug te dringen, hebben bijna 200 landen tijdens de 25e vergadering rond het Protocol van Montreal ingestemd met het voortzetten van de discussies over de uitfasering van HFK’s. Met deze brede steun is een wereldwijde uitfasering van HFK’s een stap dichterbij gekomen.

Eerder dit jaar verleenden koelmiddelproducenten reeds hun steun aan door de VS, Canada en Mexico ingediende amendementen op het Montrealprotocol om HFK’s wereldwijd te begrenzen en te reduceren.

Met name India, gesteund door Pakistan en Iran, lijkt een akkoord te blokkeren. India heeft een groot energietekort en is bang dat het versneld ‘infaseren’ van alternatieve koudemiddelen de leveringszekerheid van energie verder in gevaar zal brengen.

Het debat over een wereldwijde uitfasering van HFK’s wordt in april 2015 voortgezet. De verwachting is dat er in 2015 een akkoord wordt bereikt over de wereldwijde uitfasering van HFK’s.