Wijziging controleregime koelinstallaties en verplichte lekdetectie

16 December 2014

Vanaf 1 januari 2015 stelt de overheid strengere eisen aan onderhoud en periodieke controle van uw koelinstallatie(s). Dat is het gevolg van de nieuwe F-gassenverordening van de EU, met daarin de regels voor het gebruik van synthetische koudemiddelen (F-gassen) in koelinstallaties. F-gassen dragen bij aan het broeikaseffect. Met de nieuwe regels wil de EU het aantal lekkages aan koelinstallaties terugdringen.

Wat verandert er?

De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer alleen bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie, maar ook door het CO2-equivalent van uw installatie. Een CO2-equivalent drukt de bijdrage uit aan het broeikaseffect. Dit CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders.

Daarnaast moeten installaties met een CO2-equivalent boven de 500 ton worden voorzien van een lekdetectiesysteem.

Wat betekent dit voor u?

Wij raden eigenaren van koelinstallaties aan om te controleren of de huidige frequentie van lekcontroles voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en of de installatie moet worden voorzien van een lekdetectiesysteem.

Hoe kan ik berekenen of ik aan de nieuwe eisen voldoe?

Half januari introduceert Cofely Refrigeration de F-gas Checker. De F-gas Checker is  een gratis online tool om snel te kunnen beoordelen of uw installaties aan de nieuwe eisen voldoen. Wilt u automatisch bericht ontvangen zodra de tool beschikbaar is? Klik dan hier

Controle op lekdichtheid

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt toezicht op de naleving van de wetgeving. De IL&T kan na 1 januari controleren of de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles worden nageleefd en of uw installatie is voorzien van een lekdetectiesysteem.