Wat gaat er veranderen door uitfaseren van koudemiddelen?

De Europese Commissie heeft wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Uitfaseren betekent op termijn een verbod op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen. De nieuwe wetgeving voorziet in: 

 • Het terugdringen van het gebruik van synthetische koudemiddelen
 • Het terugdringen van het aantal lekkages van koel- en vriesinstallaties met een F-gas door meer verplichte lekcontroles 

Algemeen

Algemene vragen omtrent de nieuwe wetgeving

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Voor welke bedrijven is dit belangrijk?

Honderdduizenden ondernemers maken gebruik van installaties die gekoeld worden met synthetische koudemiddelen. Ons land telt ongeveer een miljoen industriële koelinstallaties en een half miljoen airconditioners en warmtepompen die gebruik maken van deze koudemiddelen. Ze worden gebruikt in vrijwel alle sectoren waar koeling onderdeel is van het proces. Van food en horeca tot chemie, vastgoed en datacenters.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn synthetische koudemiddelen (HFK's en (H)CFK's)?

Synthetische koudemiddelen bestaan uit drie soorten:
 
De (H)CFK’s (chloorfluorkool(water)stoffen)

(H)CFK’s  zijn schadelijk voor de ozonlaag. Het bekendste en meest toegepaste koudemiddel uit de groep (H)CFK’s is freon. Bijvoorbeeld de producten Freon 12 (R12) en Freon 22 (R22). R12 is reeds verboden. Het gebruik van R22 wordt verboden  op 1 januari 2015. Er bestaan ook HCFK mengsels. Een voorbeeld van een HCFK mensgel is het koudemiddel R409A. Klik hier voor meer informatie over de uitfasering van R22.


De HFK’s (fluorkoolwaterstoffen)
HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Zij  zijn nog toegestaan en worden vaak gebruikt als vervangingsproduct voor CFK’s en HCFK’s,  Veel toegepaste koudemiddelen met HFK’s zijn R134a, R125, R143a, R507 en R404A.


Een HCFK - HFK mengsel
De mengsels R401A, R402A en R408 bevatten naast HFK's ook R22. Daarmee vallen deze mengsels onder het gebruiksverbod dat per 1 januari 2015 in werking treedt. Lees hier meer over het gebruiksverbod van installaties gevuld met het koudemiddel R22.

Omdat deze mengsels ook HFK's bevatten, vallen de koudemiddelen eveneens onder de nieuwe F-gassen verordening. Voor deze mengsels wordt de frequentie van het uitvoeren van inspecties per 1 januari 2015 aangepast. Lees hier meer over onder "Wat houdt de nieuwe F-gaswetgeving voor mijn HFK installatie in?"

FAQ uit/inklappen

Waarom is deze wetgeving aangenomen?

De nieuwe wetgeving is er op gericht het gebruik van synthetische koudemiddelen terug te dringen. Dit is het gevolg van een scherper Europees milieubeleid


Meer over terugdringen van het gebruik van HFK'S

In de nieuwe wetgeving staan drie belangrijke veranderingen om het gebruik van HFK's te beperken: een gebruiksverbod, een productiebeperking en een nieuwbouwverbod.

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Wat houdt het gebruiksverbod in?

Het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500 is vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegestaan met geregenereerd / gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

Meer weten? Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

FAQ uit/inklappen

Wat houdt productiebeperking in?

De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode tussen 2009 en 2012.

Meer weten? Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

FAQ uit/inklappen

Wat houdt het nieuwbouw verbod in?

Per 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507 en R404A. Per 1 januari 2022 geldt een nieuwbouwverbod voor synthetische koudemiddelen met een GWP > 150 in commerciële toepassingen met een koelvermogen > 40kW. Hieronder valt ook het veel toegepaste koudemiddel 134A.


Meer over de verplichte lekdichtheidscontroles

Vanaf 1 januari 2015 stelt de overheid strengere eisen aan onderhoud en periodieke controle van uw koel- of vriesinstallaties(s). Met de nieuwe regels wil de EU het aantal lekkages aan koel- en vriesinstallaties terugdringen. De nieuwe regels staan echter los van al bestaande wetgeving op dit gebied.

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Onder welke wetgeving valt mijn installatie? De F-gasverordening of de Ozonverordening?

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de regelgeving die van toepassing is op uw installatie(s).

FAQ uit/inklappen

Wat houdt de nieuwe F-gasverordening voor HFK's precies in?

 1. Wettelijke frequentie lekcontroles
  De frequentie van de verplichte lekdichtheidscontroles voor met HFK’s gevulde koel-en vriesinstallaties wordt volgens de huidige PED wetgeving bepaald op basis van de hoeveelheid koudemiddel in uw installatie. Per 1 januari 2015 wordt de frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontroles niet alleen meer bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie , maar ook door het CO2-equivalent van uw installatie. Een CO2-equivalent drukt de bijdrage uit aan het broeikaseffect. Dit CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders.

  De gewijzigde frequentie van lekdichtheidscontroles geldt in eerste instantie alleen voor installaties met een koudemiddelinhoud van drie kg en groter. Installaties met een koudemiddelinhoud <3 kg hoeven pas per 1 januari 2017 volgens de nieuwe frequentie (op basis van CO2-equivalent) gecontroleerd te worden.

  De nieuwe frequentie van lekdichtheidscontroles voor installaties >3kg koudemiddelinhoud wordt per 1 januari 2015:
  > 5 ton en < 50 ton = tenminste eenmaal per jaar
  > 50 ton en < 500 ton = tenminste om de zes maanden
  > 500 ton = tenminste om de zes maanden. Een automatisch lekdetectiesysteem is hierbij verplicht. Het lekdetectiesysteem dient tenminste om de 12 maanden te worden gecontroleerd op een goede werking ervan.

  Als uw installatie is voorzien van een lekdetectiesysteem, dan kan deze frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontrole worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem moet dan wel elke 12 maanden worden gecontroleerd op de juiste werking er van.
 2. Verplicht lekdetectiesysteem
  Installaties met een F-gas en met een CO2-equivalent boven de 500 moeten worden voorzien van een lekdetectiesysteem.

 

De nieuwe regels voor lekdichtheidscontroles zijn met de nieuwe F-gaswetgeving van toepassing op een groter toepassingsgebied. Het gaat hierbij om de volgende apparatuur:

 • Stationaire koelapparatuur
 • Stationaire klimaatregelingsapparatuur
 • Stationaire warmtepompen
 • Stationaire brandbeveiligingsapparatuur
 • Koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens
 • Elektrische schakelinrichtingen
 • Organische rankinecycli

 

 

FAQ uit/inklappen

Hoe weet ik of mijn installatie per 1 januari 2015 aan alle nieuwe regels voldoet?

Om snel te kunnen beoordelen of uw installaties aan de nieuwe wetgeving voldoen kunt u de F-gas Checker doen. Dit is een gratis online tool die op basis van het koudemiddel en de koudemiddelinhoud berekent aan welke wettelijke eisen uw installatie per 1 januari 2015 moet voldoen.

Afhankelijk van de leeftijd, staat van onderhoud, koudemiddelinhoud en toepassing van uw koudeinstallatie, kan uw koudetechnisch dienstverlener een hogere inspectiefrequentie hanteren om de installatie bedrijfszeker en met een optimaal rendement te laten functioneren. Dit kan dus afwijken van de wettelijke, minimale eisen.


Meer informatie

Kom meer te weten over de nieuwe wetgeving.

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer weten over de achtergronden, de inhoud en het laatste nieuws ten aanzien van het wetsvoorstel, klik dan hier.

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en schrijf u nu in voor de nieuwsbrief! 

Klik hier!